افزایش مجدد بهای سیمان در غنا طی دو ماه اخیر تعداد بازدید: ۹۴ (۱۳۹۸/۰۱/۰۵)

قیمت های سیمان در غنا دست کم 0/45 دلار افزایش یافته . طی دو ماه اخیر ، این دومین بار است که بهای سیمان در غنا افزایش می یابد . تولیدکنندگان سیمان می گویند کاهش ارزش پول ملّی کشور ، سِدی ، باعث شده تا هزینۀ مواد اولیه بالا برود و آنها نیز به ناچار مجبورشده اند بهای محصولاتشان را افزایش دهند .

سیمان دانگُت غنا ، واحد تحت مدیریت سیمان دانگُت نیجریه ، بهای هر کیسۀ 50 کیلویی سیمان تیپ 425-1 خود را از 6/37 به 7 دلار افزایش داده است .

سیماف ، از دیگر تولیدکنندگان سرشناس بازار غنا ، نیز همین روند را در پیش گرفته و بهای هرکیسه سیمان 425 خود را از 6/1 به 6/6 دلار ، و بهای هر کیسۀ سیمان تیپ 325 خود را نیز از 5/86 به 6/3 دلار رسانده است  .