شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان - سیدکو تعداد بازدید: ۱۰۵ (۱۳۹۷/۰۶/۰۳)

در تاریخ 1382/12/13 ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، تحت شماره 218006 ، در قالب شرکت سهامی خاص تأسیس شد و  در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است
در ابتداء ، سرمایۀ اولیۀ شرکت یکصد میلیون ریال بوده که ، بعدها ، به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ 1384/11/11 و 1388/11/21 و 1392/06/23 و 1396/05/16 به مبلغ چهار هزار و هشتصد هزار میلیارد ریال افزایش یافت
شرکت سیدکو ، پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران ، به عنوان نهاد مالی تحت شماره 10964 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1392/1/21 مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر ( هلدینگ ) را دریافت کرد
سیدکو همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 93/02/02 و مجوز سازمان بورس به شماره 267075/121 مورخه 93/02/20 و آگهی روزنامه رسمی مورخ 93/03/20 از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل شده و در تاریخ 1393/08/25 ده درصد از سهام آن در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است
این شرکت یکی از هلدینگ های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می باشد که مرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده .

شرکتهای سیمانِ تحت مدیریت سیدکو عبارتند از :

·       شرکت سیمان مازندران

·       شرکت بین المللی ساروج بوشهر

·       شرکت سیمان شمال

·       گروه صنایع سیمان کرمان

·       شرکت سیمان فیروزکوه