شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر تعداد بازدید: ۱۲۸ (۱۳۹۷/۰۶/۰۴)

 این شرکت ، با نام اولیۀ رایان تولید پویا (سهامی خاص) ، در مورخ 1376/08/22  تحت شمارۀ 135658 ، و با سرمایه 1000000 ریال ، برای مدت نا محدود در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و سپس ، در تاریخ 1382/08/10 با تغییر نام خود به شرکت سرمایه گذاری صنعت سیمان غدیر فعالیت خود را در قالب یک شرکت سهامی عام ادامه داد .  دو سال بعد ، در پی گسترش فعالیت شرکت در زمینه های سرمایه گذاری ، در کنار تغییر موضوع فعالیت آن ، با برگزاری یک مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ1384/2/7 نام شرکت به شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر تغییر یافت   .

امروز ، شرکت توسعۀ سرمایه و صنعت ، با در اختیار داشتن سهام شرکتهای کردستان ، دشتستان ، شرق ، سپاهان ، سفید شرق ( در کنار مهندسی و تحقیقات غدیر ) حدوداً 12 درصد از ظرفیت های تولیدی سیمان ایران را در دست خود دارد .